Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг байгууллагадаа нэвтрүүлэх нь

Нүүр хуудас / Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг байгууллагадаа нэвтрүүлэх нь
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ БАЙГУУЛЛАГАДАА НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ

Энтрепенершип ба Инновац

2015 онд батлагдсан НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгуудын хүрээнд бодлого, стратегиэ уялдуулах нь зөвхөн төр, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллагуудын асуудал биш хувийн хэвшлийнхэнд ч ихээхэн хамаатай болоод байгаа энэ цаг үед байгууллагынхаа тогтвортой хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, бодлогоо нэвтрүүлж үр шимийг нь хүртэх нь чухлаар тавигдаж байна. 

Энэхүү хичээл танд дээрх зорилгыг биелүүлэхэд нь түлхэц болно.

Хэнд зориулсан: Байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд, бодлого, стратегийн мэргэжилтнүүд, инновац хариуцсан алба,  нэгжийн ажилтнууд