Энтерпрайз боловсрол

  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

ЭНТЕРПРАЙЗ БОЛОВСРОЛ

Энтерпрайз боловсрол

Өсвөр насны сурагчдын энтерпрайз боловсролыг хөгжүүлэх энэхүү хөтөлбөр нь хүүхэд багаасаа аливаа сорилт бэрхшээлийг өөртөө итгэлтэйгээр даван туулж, ажил, амьдралын аль ч талбарт амжилтад хүрэх бат бөх суурийг бий болгох зорилготой. Энтерпрайз боловсролын давуу тал нь суралцагч төвтэй, хүүхэд бүртэй тулж ажилладаг, тэднийг дүгнэж шүүдэггүй, алдаа гаргах түүнээс суралцах боломжийг олгодог. Сурагчид мэтгэлцээн, төслийн менежмент, уран зураг + DIY зэрэг хөтөлбөрөөр дамжуулан цогц мэдлэгийг авч, бодитоор туршиж дадлагажих замаар олон ур чадваруудыг эзэмшдэг. 

Хэнд зориулсан: Өсвөр нас (11-16 нас)