Системийн сэтгэлгээгээр өсөлтөө төлөвлөх нь

Нүүр хуудас / Системийн сэтгэлгээгээр өсөлтөө төлөвлөх нь
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭГЭЭР ӨСӨЛТӨӨ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

Энтрепенершип ба Инновац

КОВИД -19-ийн үр нөлөө аливаа байгууллага жижиг, дунд, том гэсэн хэмжээнээс хамааралгүй, хувийн, төрийн, төрийн бус гэсэн салбараас хамааралгүй гадаад орчны макро болон дотоод орчны микро хүчин зүйлсээ аль болох цогцоор нь бодолцож, өсөлтийн болон эрсдэлийн төлөвлөгөөгөө гаргаж байж нэгдсэн стратеги бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө гаргах шаардлагатай хүчтэй сануулж байна. Энэхүү хичээлээр тийнхүү цогцоор сэтгэж, төлөвлөхөд тань туслах системийн аргачлалыг заана.

Хэнд зориулсан: Байгууллагын стратеги, төлөвлөлтийн мэргэжилтнүүд, бүх шатны удирдлагууд, ТУЗ-ийн гишүүд