Нийгмийн энтрепренершип хөтөлбөр

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=75#!trpen#Home#!trpst#/trp-gettext#!trpen# / Нийгмийн энтрепренершип хөтөлбөр
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

НИЙГМИЙН ЭНТРЕПРЕНЕРШИП ХӨТӨЛБӨР

Цогц хөтөлбөр

Нийгэмд тогтвортой хөгжлийг бий болгон, үнэт зүйлсийг бүтээхийг зорьж буй нийгмийн энптрепренеруудад зориулсан цогц хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөр нь IES-Social Business School болон INSEAD-ийн хамтарсан туршилтаас бий болгосон системчилсэн оролцогч төвтэй аргачлалыг ашигладаг. Энэхүү шинэлэг аргыг нийгмийн болон эдийн засгийн илүү өндөр үр нөлөө бий болгохыг зорьж буй туршлагатай, олон улсын энтрепренер болон мэргэжилтнүүд хамтран хөгжүүлсэн.

Хэнд зориулсан: Нийгмийн бизнес эрхлэхийг зорьж буй хэн бүхэн, Нийгмийн идэвхитэй залуучууд