Байгууллагын захиалгат сургалт

Нүүр хуудас / Байгууллагын захиалгат сургалт
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

Байгууллагын захиалгат

  • Аналитик сэтгэлгээ ба асуудал шийдвэрлэх ур чадварууд
  • Ажилтнуудыг идэвхижүүлэх нь 
  • Өндөр гүйцэтгэлд хүргэх дадал
  • Стратегийн коммуникац сургалт
  • Дата анализ үр дүнтэй хийж, шийдвэр гаргалтдаа ашиглах нь

Хэнд зориулсан: Байгууллага