Онлайн эвент

Захиалгат эвент

Бид онлайнаар байгууллагын захиалгат эвентийг зохион байгуулж байна.

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

null
Гадаадад магистрт тэтгэлгээр суралцсан бидний туршлага
Үндсэн арга хэмжээ
Унших
null
Гадаадад тэтгэлгээр суралцах боломжууд болон өөрийгөө бэлдэхүй
Үндсэн арга хэмжээ
Унших
null
Хөдөө Амьдаръя- 1
Захиалгат арга хэмжээ
Унших