Өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийл

  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

ӨӨРИЙГӨӨ ЧӨЛӨӨТЭЙ ИЛЭРХИЙЛ

Энтерпрайз боловсрол

Эдүкэйтэд мэтгэлцээний клубийн сурагчид мэтгэлцээнээр дамжуулан аливаа зүйлийг уншиж судлан, дүн шинжилгээ хийж, нотолгоо дээр суурилан, өөрийн байр суурийг хамгаалах, бусдын үзэл бодлыг сонсох, хамтран шийдэл хайх зэрэг ур чадварт суралцдаг. 

Хэнд зориулсан: Өсвөр нас (11-16 нас)