Бүтээлчээр сэтгэ, төвлөрлөө сайжруул

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=75#!trpen#Home#!trpst#/trp-gettext#!trpen# / Бүтээлчээр сэтгэ, төвлөрлөө сайжруул
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

БҮТЭЭЛЧЭЭР СЭТГЭ, ТӨВЛӨРЛӨӨ САЙЖРУУЛ

Энтерпрайз боловсрол

DIY буюу өөрөө бүтээх сургалт нь хүүхдийн чөлөөтэй сэтгэх, юмсыг ажиглах, эхэлсэн ажлаа дуусгахын тулд төвлөрч суух, хожим гарын дүйтэй болж бие даах чадварууд хөгждөг. Өөрөө бүтээх сургалтын явцад дахин ашиглах, шинэчлэх зэргээр эх дэлхийдээ ээлтэй иргэн байх сэдлийг өгнө. 

Хэнд зориулсан: Өсвөр нас (11-16 нас)