Be future ready forum

Тогтмол эвент

Бид энэхүү форумаар дамжуулан хувь хүн, байгууллага, болон нийгмийн бүлгүүдийн ирээдүйн тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих мэдлэг, хандлага, ур чадварыг нь хөгжүүлэх, ирээдүйн өсөлтийн аргачлалаа тодорхойлоход нь чиглүүлэх зорилготой.

Бид зөвхөн төсөөлж буй ирээдүйг төдийгүй, зөв сэтгэлгээ, практик арга хэрэгсэл, шаардлагатай ур чадваруудыг хуваалцах экспертүүдийн илтгэл болон өсөлтийн аргачлалын тухай тусгай ярилцлагыг зохион байгуулдаг.

БИДНИЙ ТУРШЛАГА

MONTHLY MEETING
Тогтмол эвент
BE FUTURE READY FORUM
Тогтмол эвент
ONLINE EVENT
Захиалгат эвент
VIRTUAL EVENT
Захиалгат эвент