Мэдээ, мэдээлэл

Та амжилттай яваа хүн мөн үү?

Linkedin-ийн Нөлөөлөгч /Influencer/ Travis Bradberry амжилттай хүн гэж аль болох их, үнэ өртөгтэй материаллаг зүйл цуглуулж, хуримтлуулсан хүнийг биш харин дараах 9 шинжийн аль болох олныг өөртөө агуулсан хүнийг хэлнэ гэж бичжээ. Эдгээр 9 шинж чанарт: аливаа зүйлийн сайн талыг үргэлж харж чаддах байх, бусдын амжилтанд үнэн сэтгэлээсээ баярладаг байх, амьдралд нь тулгарсан асуудалд хэн нэгнийг буруутгах биш өөрөө эзэн болж хариуцлага хүлээж чаддаг байх зэргийг багтаажээ.
2016 оны 06-р сарын 13     831     0